Jutlandias historie

I 2012 opstod tanken om, at danne en Canton gældende for distrikterne 9, 10 og 11.

Altså fra Skagen i nord til Herning og Odder i syd. Samme område som Canton Defence nr. 2 dækker.

Vi dannede først en forening med Ingelise Larsen som formand og Hanne Lund som sekretær, og vi holdt møder den første fredag i måneden.

Navnet Jutlandia blev bestemt, og vi vedtog ligeledes at Skive, skulle være hjemsted for Canton Jutlandia nr. 3.

Inden starten var Departementskommandør Ralph Schøndorff Asmund og Departementsadjudant Ole Kjær fra Departementet Danmark, os en stor hjælp.

På et møde i Odense i september 2012 meddelte man fra Departementet,

at Jutlandia nr. 3 I.O.O.F. af Departementet Danmark skulle institueres den 1. marts 2013

Foreningen blev ledet på fineste vis af den kommende Kaptajn Ingelise Larsen, som startede alle foreningens møder med følgende citat af Dronning Margrethe,

jeg citerer:

"Man kan meget mere end man tror. Hvis man virkelig selv vil".

 Dette citat var drivkraften til, at arbejdet og opstarten i Jutlandia blev en stor fælles opgave,

hvor vi alle stod sammen om det gode resultat, vi synes Jutlandia blev og stadig er.

Arbejdet gik i gang, der skulle skaffes penge, mange penge. En del af startkapitalen skulle skaffes her og nu,

fra Justitia modtog vi de penge, vi ifølge Departementet, var berettiget til.

Der skulle bruges flere penge.

Der var rigtig mange tiltag, alle chevalières deltog i arbejdet med at samle penge ind. De fleste af vore rekvisitter og dragter blev ligeledes doneret af chevalières,

nogle donerede stoffer til vore dragter, andre syede dem, der var virkelig pionerånd.

Sablerne var de rekvisitter, der var dyrest at anskaffe; men vi var så heldige, at Patriarchs Militant Defence nr. 2 lånte os nogle,

vi har nu selv anskaffet vore egne sabler og har med tak, leveret de lånte tilbage.

Vi fik ligeledes travlt med at udfærdige særlige love som skulle vedtages og godkendes.

Brevpapir og andet papirmateriale blev designet af foreningens sekretær Hanne Lund, og blev ligeledes godkendt i Departementet.

Devise skulle skrives, der havde vi gudskelov Oberstløjtnant Mary Lind Vestergaard og hendes digterevner at trække på.

Alt blev godkendt i Departementet.

Alt var klart til institueringen den 1. marts 2013 i Ordensbygningen i Skive.

General Commanding, Generalløjtnant Erling Stenholdt Poulsen og hans adjudant, Generalmajor Michael Stein foretog

den højtidelige instituering af Canton Jutlandia nr. 3 I.O.O.F. af Departementet Danmark på en meget smuk og højtidelig måde.

Efter selve institueringen blev Departementskommandør Generalmajor Ralph Schøndorff Asmund og Adjudant Oberst Ole Kjær

bedt om at foretage indsættelse af de første officerer i Jutlandias historie, hvilket skete efter gældende ritual og på en smuk og højtidelig måde.

Derefter var der nedsættelse af de lovpligtige udvalg.

Som Kaptajn blev Ingelise Larsen indsat, Kris Kristensen blev indsat som Løjtnant, som Overfenrik indsattes Hanne Lund,

som Fenrik Bodil Overgaard, Skriver blev Hanne Palmgreen, og Henny Petersen blev Intendant, begge de to sidstnævnte har også titel som Fenrik.

Vores mest erfarne chevalière Mary Lind Vestergaard blev Major.

Vi modtog mange gaver til vores instituering, de skal ikke alle nævnes her; men fra Departementet og de øvrige Cantons i Danmark modtog vi vores meget smukke fane.

Det blev en stor dag, med mange gæster. CA 100 chevalières og chevaliers deltog i Institueringen og 125 gæster deltog i den efterfølgende middag,

alle dem logens selskabslokaler kunne rumme.

Der var repræsentanter fra Departementet anført af General Commanding, Generalløjtnant Erling Stenholdt Poulsen, de fire Patriarchs Militant og de to Matriarchs Militant

Alle chevalières fra den nye instituerede Jutlandia, mange med ledsagere, og en del chevalières fra Canton Justitia, deltog ligeledes.

Desuden deltog Hovedmatriarker og Distriktsdeputerede Storsirer fra distrikterne 9-10 og 11.

I dag starter Canton Jutlandia møderne kl. 15.00, normalt er vi færdige til at slutte mellem kl. 19.00 og 20.00.

I starten holdtes officersmøderne på andre dage end mødedagen, det var for så vidt rigtig fint, men det blev alt for dyrt for Jutlandia i kørepenge,

derfor er møderne nu flyttet til samme dag, som de ordinære møder afholdes, idet der ikke udbetales kørepenge til disse møder.

Canton Jutlandia har den 1. marts 2017 holdt sin 4-års stiftelsesdag.

Dem 1. september 2017 er medlemstallet 50 chevalières. Canton Jutlandia er i god vækst, og medlemstallet stiger støt og roligt.

 

Hanne Lund

Kaptajn

 

 

 Foreningsmøde i Justitia på Varna juni 2012

Canton 1

 

Februar 2013. Sidste møde i Skive som forening.

Canton 2

 

 Instituering 1. marts 2013 - Valgte officerer 2013-2015

Canton 3

 Kaptajn: Ingelise Larsen. Løjtnant: Kris Kristensen. Overfenrik: Hanne Lund. Fenrik: Bodil Overgaard.

Skriver: Hanne Palmgreen Christensen. Intendant: Henny Petersen. Major: Mary Lind Vestergaard.

 

Valgte officerer klar til at modtage gæsterne til Institueringen 1. marts 2013

Canton 4

 

Valgte officerer 2015-2017

Canton 5

 Kaptajn: Kris Kristensen. Løjtnant: Hanne Lund. Overfenrik: Bodil Overgaard. Fenrik: Anne-Lise Frænde.

Skriver: Hanne Palmgreen Christensen. Intendant: Karen Petersen.

 

Valgte officerer 2017-2019

Canton 6

 Kaptajn: Hanne Lund. Løjtnant: Bodil Overgaard: Overfenrik: Oda Hansen. Fenrik: Hanne Palmgreen Christensen

Skriver: Tove Schiewe. Intendant: Karen Jensen.

Udover de valgte officerer: Oberstløjtnant: Ingelise Larsen. Major Kris Kristensen

Alt